Fakta

Studier och artiklar mm. 


 

Föredrag

 

Litteratur

RYGGPROBLEM HOS HUND - Bakomliggande orsaker till beteendeproblem 

En forskningsrapport av Anders Hallgren, Hundpsykolog, psykolog, fil. 
 
Anders Hallgrens studie visar att det är nästan lika vanligt för hundar att ha Ryggproblem
problem med ryggen, som det är för människor. I en normalpopulation med 400 hundar hade 63% någon slags defekt enligt de fysioterapeuter som samarbetade i undersökningen.
Problembeteende har ofta samband med ryggfel. Ett av de mest alarmerande resultaten var att så många som 91% av hundarna som hade ryckts i kopplet, eller själva dragit mycket i kopplet, visade sig ha defekter i nacken!
Resultatet av studien har spridits över hela världen. Många hundklubbar och hundtränare har ändrat träningsmetoder och använder inte längre ryck i kopplet. Många har också övergivit halsbandet, särskilt den mycket skadliga strypkedjan, och använder nu en sele i stället.
Häfte, 36 sidor.
 
Kan beställas på 
www.andershallgren.se, Anders Hallgren eget förlag 1994/2005.
och www.dogma.nu, Dogma Förlag 2010. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varsågod!
»» En INFORMATIONSLAPP om stryphalsbandets nackdelar.

Skriv gärna ut den och dela med dig till folk runt omkring dig! 
 

http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878%2813%2900004-X/abstract

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.