Dags att förbjudas tryp

DAGS ATT FÖRBJUDA STRYPHALSBAND?

av Malvina Ravenklint  (hundisyd.se) 

Som hundfysioterapeut träffar man ofta på hundar med nack och eller ryggproblem. Första frågan man bör ställa sig om det inte är så att ägaren själv vet vad som orsakade skadan till exempel fall, sträckning, operation, är vad hundägaren sätter fast kopplet i, halsband eller sele.

Det absolut största problemet är att så många fortfarande tror stenhårt på strypkoppel, att det är det enda sättet att få hunden att sluta dra i kopplet. En litet ryck eller knyck är väl inte så farligt?, heter det ofta. FEL! Ett ryck eller knyck kan ge hunden livslång smärta. Det går kanske inte att se med blotta ögat, men för den skull innebär det inte att hunden är smärtfri. Det erfar jag ofta i mitt arbete. Är det verkligen så dåligt att använda stryphalsband på sin hund? För att kunna svara på detta så skall vi jämföra stryphalsband med stackelhalsband. Alla kanske inte vet vad ett stackelhalsband är (vilket vi hoppas) men till höger ser ni en bild på ett sådant.

Stackel är förbjudet i Sverige. Förbudet innebär att det är olagligt att använda det, men tillåtet att sälja. Enligt lag, något man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida står det att denna typ av halsband inte får användas på hundar. Ha följande i åtanke när ni läser nedanstående forskningsrapport: I Sverige är det enligt lag helt förbjudet att använda stackelhalsband på sin hund, medan det är helt i sin ordning att använda strypkoppel, vilket vi också gör mycket flitigt i Sverige.

En tysk studie

En studie av stackelhalsband gjordes i Tyskland av Ann-Marie Silverton.

100 hundar användes i studien, 50 hade stryphalsband och 50 hundar hade stackelhalsband. Dessa hundar studerades under hela sin livstid. Allt efter det att hundarna avled gjordes obduktioner. Av de 50 som hade använt stryphalsband fann man att 48 av dem hade skador på nacke, luftstrupe eller ryggen. På 2 av dessa hundar ansåg man att det berodde på genetiska skador, medan de andra 46 hundarna hade fått det på grund av att stryphalsband hade använts.

Av de andra 50 hundarna, som hade burit stackelhalsband, hade 2 stycken nackskador varav 1 berodde på genetiska skador och den andra på grund av stackelhalsbandet. Som ni själva kan utläsa av ovanstående forskningsrapport så var det alltså bättre att använda stackel än stryphalsband.

Trots detta så tillåter vi här i Sverige stryphalsband men inte stackelhalsband. Förhoppningsvis så kan vi få ett förbud även mot stryphalsband. Denna artikel handlar absolut inte om att vi förordnar stackelhalsband. Detta är viktigt att poängtera, för oss handlar det mer om att få hundägare att förstå hur skadligt stryphalsband är för deras hund. Om Jordbruksverket har förbjudit ett redskap som stackel är det då inte hög tid att förbjuda stryphalsbandet, som är mer skadligt? Hur många gånger ser vi inte hur ”kända hundtränare” lär ut hur man skall rycka och slita i kopplet där det i andra änden sitter en metallkedja runt halsen på ”människans bästa vän”.

Man skall även ha i åtanke att hundägare som rycker i kopplet inte tänker på vad det innebär för hunden förutom skaderisken. När själva rycket kommer kan hunden vara helt fokuserad på något annat i sin omgivning, en annan hund, ett barn, en människa etc. Plötsligt sätter hunden smärtan i samband med den andra hunden, barnet eller människan och på så sätt kan man få en hund som visar aggressivitet mot barn eller andra hundar.

Andra skaderisker

Jean Zuniga, MD, PhD som arbetar som neurolog säger att dessa ryck kan skapa permanenta skador hos hunden. Hunden kan få en stroke eftersom hjärnan inte får tillräckligt med blod. Blodflödet till hjärnan stoppas när halsbanden dras åt eftersom man stryper blodkärlen som försörjer hjärnan med syre. Den medicinska termen är cerebral infarkt eller ischemic stroke (lokal syrebrist i vävnad beroende på bristande till eller avflöde av blod).

Det har även gjorts medicinska studier, förutom den tyska forskningen, där man tydligt har sett skadorna orsakade av stryphalsband. Förutom kotskador på nacke och rygg kan även hunden drabbas av svimningar, skador på inre organ, skador på luftstrupe, struphuvud, matstrupe samt drabbas av skarp huvudvärk. Man kan själv göra en test för att se hur mycket man behöver rycka i kopplet för att det skall kännas. Be någon sätta ett rep runt din arm för vi vill absolut inte utsätta er för ett stryphalsband. När repet är på plats titta bort och be den andra personen bara röra vid kopplet, garanterat kommer du känna det, tänk nu på hur det skulle kännas om det blev en riktig knyck eller kraftigt ryck. Vill vi verkligen utsätta någon för detta?

Att använda sele är det absolut bästa och som hundfysioterapeut rekommenderar jag en så kallad Y-sele, vilket innebär den minsta skaderisken för hunden. Även om vi som fyisoterapeuter och kiropraktorer måste tjäna pengar, så är det inte på dessa onödiga skador på grund av stryphalsband vi vill tjäna vårt uppehälle. Det är smärtsamt att se så många hundar med nack och ryggproblem, problem som vi människor skapat. Jag skall dock vara sann mot mig själv och mot min omgivning. Det vore högst oärligt av mig att förneka att jag aldrig själv ryckt i ett koppel med en hund i andra änden. Jag har även använt stryphalsband på min Riesenschnauzer. Som tur är så är det väldigt länge sedan,ca 15 år, och jag har sedan dess lärt mig hur skadligt det faktiskt är. Det är bättre att lägga ner tid på att få hunden att gå fint med en sele istället för att rycka i kopplet.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.